top of page

Prachatické gymnázium

Revitalizace předprostoru gymnázia zahrnující zhotovení venkovní učebny, výsadbu trvalkových záhonů, stromů a mlatových cest.

Před historickou budovou Prachatického gymnázia vznikla přírodní zahrada, která působí

příjemně a nenápadně. V jejím rámci byla vybudována venkovní učebna na terase z

modřínového dřeva, která slouží pro výuku venku. Zahradu lemují mlatové cestičky a kolem

nich rostou trvalky s naučnými botanickými popisky.


Zahrada také hostí malou geologickou sbírku, kde se můžete seznámit s různými zajímavostmi z oblasti geologie a minerálů.

Srpen 2021

Červen 2021

Červen 2021

Datum realizace

Prachatice

Lokalita

920 tis. Kč

Finanční objem

Galerie projektu

bottom of page