top of page

Lesopark Sušice

Krajinářský projekt zahrnující úpravu potoka, zhotovení suchého poldru a hráze s trvalou vodní nádrží, modelace terénu, zhotovení cest a instalaci mobiliáře.

Bývalé vojenské kasárny se proměnily v nádherný lesopark na okraji Sušice, který zcela

změnil původní lokalitu. Park je propleten cestičkami a obohacen o vodní nádrž a přírodní

mobiliář. Parkem prochází krásný potok, jehož tok je doprovázen velkými balvany, které mu

dodávají malebný vzhled. Potok se vlévá do průtočné nádrže na konci parku.


Kromě toho bylo do parku vysazeno přibližně 3000 lesních sazenic, které budou přispívat k vytvoření lesního porostu.

Listopad 2022

Srpen 2021

Srpen 2021

Datum realizace

Sušice

Lokalita

4.1 mil. Kč

Finanční objem

Galerie projektu

bottom of page